Privacyverklaring
Het WMD Panel werkt samen met Enigma Research, een onafhankelijk onderzoeksbureau aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Wij voeren onderzoek altijd objectief en volgens algemeen aanvaarde en wetenschappelijk geverifieerde principes uit. Wij houden ons daarbij aan nationaal en internationaal geldende wetgeving die van toepassing is in de landen die betrokken zijn in een gegeven onderzoeksproject.

Via het WMD Panel verzamelen wij persoonsgegevens. Hieronder kun je lezen voor welke doeleinden deze gegevens worden verzameld, hoe wij omgaan met het opslaan van persoonsgegevens en wat jouw rechten zijn. Heb je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact op met Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan via de contactpagina of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doeleinden van gegevensverzameling en opslagtermijn
Enigma Research verzamelt via het WMD Panel persoonsgegevens voor twee doeleinden: contact en data-analyse. Jouw persoonsgegevens worden nooit verkocht, gegeven, verhuurd, of op andere wijze uitgewisseld met derde partijen.

Op het moment dat je je inschrijft voor het WMD Panel, vragen wij je om een inschrijfvragenlijst in te vullen. In deze vragenlijst vragen wij je naar persoonsgegevens. Het gaat hier zowel om direct identificerende persoonsgegevens (zoals e-mailadres of je naam) als om persoonsgegevens die bij gebruik niet herleidbaar zijn naar jou als persoon (zoals geslacht of leeftijd). Ook in de onderzoeken, die wij via het WMD Panel uitvoeren, wordt soms naar persoonsgegevens gevraagd.

Direct identificerende persoonsgegevens
De direct identificerende persoonsgegevens gebruiken wij om je te kunnen uitnodigen voor de onderzoeken die worden uitgevoerd in het WMD Panel. Ook worden deze gegevens gebruikt om bijvoorbeeld per brief contact met je op te kunnen nemen. De antwoorden die je geeft op onze onderzoeken worden niet gekoppeld aan jouw direct identificerende gegevens. Op het moment dat je je uitschrijft voor deelname aan het WMD Panel wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze database. Overige direct identificerende persoonsgegevens worden één maand nadat je je hebt uitgeschreven verwijderd.

Niet herleidbare persoonsgegevens
De niet herleidbare persoonsgegevens die wij verzamelen via de inschrijfvragenlijst stellen ons o.a. in staat om voor de onderzoeken een groep klanten uit te nodigen dat een goede afspiegeling vormt van alle klanten. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat de conclusies die op basis van de onderzoeken worden getrokken representatief zijn.

Niet herleidbare persoonsgegevens, die wij via de inschrijfvragenlijst of via onderzoeken verzamelen, worden gebruikt voor data-analyse. Tijdens deze data-analyse maken wij gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Zo brengen wij bijvoorbeeld voor sommige onderzoeken in kaart of jongere mensen anders over een bepaald onderwerp denken dan oudere mensen. De persoonsgegevens die wij gebruiken voor data-analyse en publicaties van onze marktonderzoeken zijn niet herleidbaar naar jou als persoon. De geanonimiseerde persoonsgegevens blijven voor onbepaalde tijd bewaard in onze onderzoeksdatabase.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je aan ons verstrekt worden opgeslagen in de database van Enigma Research. Deze database wordt gehost door Argeweb. Alleen medewerkers van Enigma Research en (in theorie) medewerkers van Argeweb hebben toegang tot de gegevens. Verkregen persoonsgegevens worden gedeeld met WMD. Het gaat hier in de meeste gevallen om persoonsgegevens die niet herleidbaar zijn naar jou als persoon. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geslacht of leeftijd.

In sommige gevallen worden direct identificerende gegevens ook gedeeld met WMD. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer er een verloting plaatsvindt of als je hebt aangegeven in een onderzoek dat WMD contact met je op mag nemen. WMD mag jouw direct identificerende persoonsgegevens alleen voor panelgerelateerde doeleinden gebruiken. De antwoorden die je geeft op onze onderzoeksvragen worden hierbij nooit gekoppeld aan jouw direct identificerende gegevens.

Rechten en plichten
Je dient direct identificerende persoonsgegevens op te geven om je in te schrijven als panellid van het WMD Panel. Indien je hier bezwaar tegen hebt, kun je niet deelnemen. Inschrijving voor het WMD Panel gebeurt op volkomen vrijwillige basis.

Als panellid kun je je direct identificerende persoonsgegevens inzien door in te loggen op de panelsite. Je komt dan op het dashboard. Hier heb je de mogelijkheid om jouw direct identificerende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te wissen. Wissen kun je doen door je uit te schrijven als panellid. Op het moment dat je je uitschrijft voor deelname aan het panel wordt jouw e-mailadres direct verwijderd uit onze database. Overige direct identificerende persoonsgegevens worden één maand nadat je je hebt uitgeschreven verwijderd.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij houden deze maatregelen in stand, evalueren deze en passen deze waar nodig aan.

De maatregelen garanderen, rekening houdend met de aard, de omvang, de context, het doel van de verwerking van persoonsgegevens en de stand van de techniek, een passend beveiligingsniveau gelet op de waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico's die de verwerking en van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen voldoen aan het bepaalde in de richtsnoeren en aan artikel 32 AVG.

Klachten

Indien je klachten hebt over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, dan kun je een bericht sturen aan Drs. Robert Oosterbaan. Dit kan via onze contactpagina of door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ook heb je het recht om jouw klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website is ontwikkeld en wordt onderhouden door Enigma Research. Wij besteden veel aandacht aan de informatie die op deze website is te vinden. Desondanks kan het zijn dat bepaalde informatie niet meer juist, of slechts gedeeltelijk juist is. Aan de inhoud van deze site kunnen daarom geen rechten worden ontleend.